MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Luxan Gro-Stop 01 DP

Importer:
Grupa preparatów:
Regulator wzrostu
Substancja czynna:
  • chloroprofam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie proszku do opylania, przeznaczony do opylania ziemniaka konsumpcyjnego w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania.

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
14 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chloroprofam (związek z grupy karbaminianów) - 1%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do bezpośredniego stosowania
Toksyczność:
dla pszczół – nie dotyczy
dla organizmów wodnych –toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr 451/99 z dnia 27.01.1999r.
Zmienione decyzją Nr R - 472/2003p z dnia 29.08.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 237/2004o z dnia 18.05.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak.
-zapobieganie kiełkowaniu bulw.
Zalecana dawka: 2 kg na 1 tonę bulw ziemniaka.
Środek stosować jednorazowo:
a/ podczas załadunku ziemniaków do przechowalni używając wytrząsarki zamontowanej nad taśmociągiem.
b/ podczas załadunku ziemniaków do kopca lub piwnicy w następujący sposób:
- usypać ziemniaki na wysokość 5-10 cm i dokładnie opylić środkiem
- powtarzać zabieg na kolejne warstwy aż do napełnienia kopca
- po zakończeniu przykryć stertę płachtami brezentowymi, workami jutowymi, papierem lub folią.
UWAGI:
1. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując środek na bulwy suche, czyste, o dojrzałej skórce.
2. Nie wolno przechowywać ziemniaków sadzeniaków w skrzyniach ani pomieszczeniach i budynkach w których stosowano środek Luxan Gro-Stop 01 DP.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
(S 47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. (S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i ochronę twarzy. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!