MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mustang 306 SE

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • 2,4-D EHE
  • Florasulam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksykwasów
  • związek z grupy triazolopirymidyn
Zakres temperatur:
min: 5°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, owsie, mieszankach zbożowych i kukurydzy.
Mustang 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje biologicznie czynne:
florasulam oraz 2,4-D EHE (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Mustang 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za
wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite
zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20cm., a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Mustang 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, psianka
czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna, żóltlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: babki, bodziszki, fiołek polny, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kurzyślad polny, mniszek pospolity, nawrot polny, powój polny, poziewnik szorstki, przetaczniki, skrzyp polny.
Chwasty odporne np.: czyściec polny, dymnica pospolita, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l
2,4-D EHE (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l
w formie kwasu, co odpowiada zawartości 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat zawieszony w fazie wodnej
Toksyczność:
dla ludzi – szkodliwy
dla organizmów wodnych – toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ. Nr 439/98 z dnia 21.12.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 16.02.2000r.,
decyzją MRiRW z dnia 03.11.2000 r.,
decyzją MRiRW Nr R-636/2003p z dnia 13.10.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R - 364/2004 z dnia 21.05.2004 r.
decyzją MRiRW nr R - 171/2008 z dnia 29.12.2008 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 219/2009d z dnia 14.12.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.

Opryskiwać wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej można stosować łącznie ze środkami zawierającymi izoproturon
Mustang 306 SE 0,4 l/ha + Arelon Dyspersyjny 500 SC 2 l/ha. Mustang 306 SE 0,4 l/ha + Protosan 500 SC 2 l/ha.
Mustang 306 SE można stosować łącznie z herbicydami zawierającymi chlorotoluron.
W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i innych chwastów jednoliściennych w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego można stosować łącznie ze środkiem Attribut 70 WG w dawce:
Mustang 306 SE 0,4 l/ha + Attribut 70 WG 60 g/ha
- jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies, mieszanki zbożowe
Opryskiwać od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
- kukurydza
Opryskiwać w fazie od 2 do 6 liści kukurydzy .
zalecana dawka: 0,6 l/ha.
W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych oraz jednoczesnego zwalczania perzu i innych chwastów jednoliściennych można stosować łącznie ze środkiem Titus 25 WG i adiuwantem Trend 90 EC w dawkach:
do zwalczania perzu: Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 50 – 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
do zwalczania chwastnicy i pozostałych prosowatych: Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 - 40 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI:
1.W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
2.W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
3.Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.
4 W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy, przemijające odbarwienie liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych w mieszaninach ze środkiem Mustang 306 SE.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone.
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC
- w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC
- w czasie nadmiernej suszy
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami
- w mieszaninach ze środkami Illoxan 36 EC, Illoxan 280 EC, Puma Super 069 EW, Puma
Uniwersal 069 EW
- w odmianach kukurydzy: Wiarus, Nimba, Wilga, PR 38 F70, PR 39 G12, Fatima i Koka.
- w uprawie kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych.
UWAGA
Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy środków myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia pryskiwaczy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
- z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej dośrodka myjącego.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. (S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S35) usuwać środek i jego opakowanie w sposób bezpieczny (S36/37) Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę. (S57) Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio pryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobstej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!