MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mildex 711,9 WG

Mildex 711,9 WG
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • fenamidon
 • fosetyl glinowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosfonowych
 • związek z grupy imidazolinonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
MILDEX 711,9 WG jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych oraz ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ogórek (w gruncie) - 3 dni
pomidor (w gruncie i pod osłonami) - 7 dni
cebula - 14 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fosetyl glinowy / etylowodorofosfonian glinu ( związek z grupy fosfonowych) - 66,7 %,
fenamidon / (S)-1-anilino-4-fenylo-4-metylo-2-metylotioimidazolin-5-on ( związek z grupy
imidazolinonów) - 4,4 %.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-7/2004 z dnia 02.03.2004 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-17/2007 z dnia 24.01.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 305/2010d z dnia 18.11.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 337/2010d z dnia 15.12.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Cebula 
 • cyprysik Lawsona
 • Gerbera
 • Ogórek 
 • Pomidor 
 • róża
 • Róża
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ogórek (w gruncie)
- mączniak rzekomy dyniowatych
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: (700 - 800 l /ha).
Środek stosować:
* zapobiegawczo - zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu objawów choroby w danym rejonie,
* interwencyjnie - tylko w okresie intensywnego wzrostu roślin co 7-10 dni.
pomidor (w gruncie)
- zaraza ziemniaka, alternarioza.
Zalecana dawka: 2 - 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 - 800 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni w zależności od warunków atmosferycznych.
pomidor (pod osłonami).
- zaraza ziemniaka.
Zalecane stężenie: 0,2-0,3 % ( 200 - 300) ml środka w 100 litrach wody.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 - 150 l/1000m2.
Środek w stężeniu 0,3 % stosować w okresach wysokiego zagrożenia pomidorów zarazą ziemniaka. Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7 - 10 dni, nie częściej niż 3 - 5 razy w sezonie wegetacyjnym.
cebula
- mączniak rzekomy, alternarioza
.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonać w odstępach co 7- 10 dni, nie częściej niż 2 - 3 razy w sezonie wegetacyjnym.
UWAGI
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami, należącymi do innych grup chemicznych.
2. Konieczne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami) Opryskiwanie
gerbera, syningia, cyprysik Lawsona
- fytoftoroza.
róża
- mączniak rzekomy
Zalecane stężenia: 0,2 %( 200g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: do 1000 l/ha.
Przeciwko fytoftorozie wykonywać 2-3 zabiegi w odstępach co 14 dni. W przypadku zwalczania mączniaka rzekomego okres między zabiegami skrócić do 7 dni.
Uwaga:
1. Przed zastosowaniem środka do opryskiwania roślin ozdobnych na każdej uprawianej odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
UWAGI
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami, należącymi do innych grup chemicznych.
2. Konieczne jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednioopryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!