MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mirage 450 EC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • prochloraz
Grupa chemiczna:
 • wiązek z grupy imidazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża - 35 dni,
rzepak – 21 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
prochloraz/ N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-imidazol-1-ilokarboksyamid -
(związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-4/2007 z dnia 02.02.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Rzepak 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
W zbożach środek stosować wyłącznie jednorazowo w okresie wegetacji.
Zboża ozime.
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.
- łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować (BBCH 30-31) od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
Zboża ozime i jare.
pszenica ozima, pszenżyto ozime,

- mączniak prawdziwy, septorioza liści.
pszenica jara, pszenżyto jare.
- mączniak prawdziwy.

jęczmień ozimy.
- mączniak prawdziwy.
jęczmień jary.
- mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa.
żyto.
- mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:
(BBCH 37-55) początek wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia
Rzepak ozimy.
- zgnilizna twardzikowa, szara pleśń.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy początku kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!