MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Decis 2,5 EC

Decis 2,5 EC
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • deltametryna
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłującossących w roślinach rolniczych, sadowniczych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ZIEMNIAK - 7 DNI
JABŁOŃ – 7 DNI
RZEPAK OZIMY - 45 DNI
Prewencja dla pszczół:
24 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów), (1R,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu - 2,5%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół (w przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednokrotnego z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 129/2009 z dnia 30.11.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-340 /2010d z dnia 17.12.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Agrest 
 • Bób 
 • Borówka 
 • Brokuł 
 • Cebula 
 • Chrzan
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Jabłoń
 • Jarmuż 
 • Jeżyna 
 • Kalafior 
 • Kalarepa 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Koper włoski, fenkuł 
 • Malina 
 • Marchew 
 • Oberżyna 
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pieczarka
 • Pietruszka 
 • Pomidor 
 • Por 
 • Porzeczka 
 • Róża
 • róża
 • Rzepak 
 • Truskawka 
 • Tytoń
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń
kwieciak jabłkowiec

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Opryskiwać w przypadku wystąpienia chrząszczy, tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni, w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 120 C.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów insektycydem Decis 2,5 EC w okresie wegetacji rośliny chronionej, w tym jednokrotnego na dany gatunek szkodnika w odstępach nie mniejszych niż 7 dni (w przypadku roślin ozdobnych) i 14 dni (w przypadku uprawy ziemniaka, rzepaku ozimego i roślin sadowniczych).
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłujaco- ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne (róże) na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
5. Jeżeli środek stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednorazowo z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):

Dawka (dla roślin rolniczych):
ROŚLINY ROLNICZE
ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Opryskiwać nie wcześniej niż dwa tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania miezyrzędzi).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

rzepak ozimy
pchełki
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg ogranicza również występowanie chowacza czterozębnego.

mszyca kapuściana
Zalecana dawka: 0,35 l/ha.
Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc.
Zabieg w fazie wykształcenia łuszczyn ogranicza występowanie szkodników łuszczynowych (chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika).
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów insektycydem Decis 2,5 EC w okresie wegetacji rośliny chronionej, w tym jednokrotnego na dany gatunek szkodnika w odstępach nie mniejszych niż 7 dni (w przypadku roślin ozdobnych) i 14 dni (w przypadku uprawy ziemniaka, rzepaku ozimego i roślin sadowniczych).
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłujaco- ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne (róże) na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
5. Jeżeli środek stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednorazowo z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
ROŚLINY OZDOBNE

róża
mszyca różano-szczeciowa
Zalecana stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).

skoczek różany
Zalecana stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha w zależności od wysokości roślin.
Opryskiwać po zauważeniu szkodników.

UWAGI:
1. Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów insektycydem Decis 2,5 EC w okresie wegetacji rośliny chronionej, w tym jednokrotnego na dany gatunek szkodnika w odstępach nie mniejszych niż 7 dni (w przypadku roślin ozdobnych) i 14 dni (w przypadku uprawy ziemniaka, rzepaku ozimego i roślin sadowniczych).
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłujaco- ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne (róże) na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
5. Jeżeli środek stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednorazowo z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
ZIEMNIAK - 7 DNI
JABŁOŃ – 7 DNI
RZEPAK OZIMY - 45 DNI

IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
24 godziny - w przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę
- W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!