MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Dominator 360 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w roślinach sadowniczych, warzywnych a także chwastów i zbędnej roślinności w rowach melioracyjnych i na terenach nie użytkowanych rolniczo.
Dominator 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 2-3 l/ha np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnice,
żółtlica drobnokwiatowa, życice,
w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy,
przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosy, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,
w dawce 5-8 l/ha np.: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity,
pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
Chwasty odporne np.: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Glifosat: N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli
izopropyloaminowej – 360 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 676/2000 z dnia 14.02.2000 r., zmienione decyzją MRiRW z dnia
30.05.2000 r., decyzją MRiRW z dnia 7.11.2000 r., decyzja MRiRW Nr R-502/2003p z
dnia 18.09.2003r., decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r. oraz decyzją
MRiRW Nr R-26/2007 r. z dnia 02.02.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Środek można stosować od wiosny do jesieni przeciwko intensywnie rosnącym chwastom, w dawce zależnej od występujących gatunków.
- tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
Zwalczanie perzu:
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody, 3 l/ha w 100-150 l wody.
Środek można stosować z siarczanem amonowym w dawce:
Dominator 360 SL 3-4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Używając rozpylaczy umożliwiających opryskiwanie drobnokropliste można obniżyć dawkę środka i ilość wody: dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody.
Środek można stosować łącznie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:
Dominator 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
Uwagi:
1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w czasie bezdeszczowej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować od wiosny do jesieni przeciwko zielonym chwastom w czasie ich intensywnego wzrostu, w dawce niezbędnej do zniszczenia występujących chwastów,
-Zalecana dawka: 2-8 l/ w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej.
Środek można stosować łącznie z herbicydami Chwastox Extra 300 SL lub Aminopielik
Standard 600 SL:
Dominator 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
Dominator 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.
Do zwalczania perzu środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym.
Dominator 360 SL 3-4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).
- cebula, marchew, por (z siewu).
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha w 200-300 l wody.
W cebuli i porze z siewu w celu zniszczenia chwastów, które wzeszły oraz znajdujących się w fazie kiełkowania środek stosować łącznie ze środkiem Satecid 65 WP Dominator 360 SL 1,5-2 l/ha + Satecid 65 WP 6 kg/ha.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l wody na ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
Pola uprawne.
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu. Jeżeli na polu znajduje się przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów. - pola uprawne wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.
- burak cukrowy.
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami roślin buraka cukrowego.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha w 100-150 l wody lub 2 l/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona buraka cukrowego wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Zalecane dawki dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
- pola uprawne przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
- zboża.

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
Stosując Dominator 360 SL łącznie z siarczanem amonowym można obniżyć dawkę środka nie zmniejszając ilości wody.
Dominator 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
- rzepak ozimy, groch na suche nasiona, bobik, łubin żółty.
Środek stosować gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30% to jest na około 7 dni przed przewidywanym terminem zbioru.
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
- pola uprawne
po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce:
Dominator 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody
Używając rozpylaczy umożliwiających opryskiwanie drobnokropliste można obniżyć dawkę środka i ilość wody.
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody

Dawka (dla roślin ozdobnych):
- rowy melioracyjne, cieki wodne, suche rowy (zwalczanie chwastów porastających brzegi i skarpy).
Środek zwalcza rośliny porastające skarpy oraz brzegi. Wysokość dawki dostosować do występujących gatunków chwastów.
-Zalecana dawka: 4-6 l/ha (chwasty jednoroczne), 6-8 l/ha (chwasty wieloletnie, roślinność krzewiasta).
Uwagi:
1. Zabieg wykonać w czasie intensywnego rozwoju roślin, w okresie od lata do wczesnej jesieni.
2. Zabieg wykonać dowolną naziemną aparaturą do opryskiwania
3. Objawy działania środka na rośliny środowiska wodnego widoczne są po upływie 14-21 dni, a całkowite zamieranie roślin następuje w 30-40 dni po wykonaniu zabiegu.
4. Podczas zabiegu na skarpach unikać niepotrzebnego opryskiwania wody.
5. Resztek środka oraz nie zużytej cieczy użytkowej nie wylewać do zbiorników lub cieków wodnych.
- użytki zielone (rekultywacja).
Środek stosuje się do niszczenia traw i roślin dwuliściennych na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji. W zależności od stopnia zachwaszczenia zabieg można wykonywać:
opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną, dawkę środka dostosować do występujących chwastów
-Zalecana dawka: 2-6 l/ha w 200-300 l wody.
punktowo zwalczanie chwastów występujących w zwartych kępach (ostrożeń, barszcz, pokrzywa, śmiałek darniowy) opryskiwaczem plecakowym, cieczą użytkową środka o stężeniu 2% (0,2 l środka na 10 l wody).
- tereny nie użytkowane rolniczo.( place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe). Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów lub zbędnej roślinności. Używać dowolnej aparatury naziemnej. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w stężeniu
2% (0,2 l środka w 10 litrach wody). -Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody albo 2% ciecz użytkowa.
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Dominator 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka Dominator 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić w wodzie siarczan amonowy. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczene oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki higieny osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu srodowiska.
UWAGA!
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!