MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Dimezyl 400 EC

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • dimetoat
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.
W roślinie działa systemicznie.

Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe; kapusta późna; burak cukrowy i burak pastewny; zboża
(pszenica jara/ozima, jęczmień jary/zimy, owies, żyto,pszenżyto jare/ozime) - 21 dni
porzeczka czarna (opryskiwanie) - 30 dni
marchew, pietruszka (podlewanie) - 120 dni.
Ziemniak, malina, bób – nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
336 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dimetoat /ditiofosforan 0,0-dimetylo-S-metylokarbamoilometylu/ (związek z grupy
fosforoorganicznych) - 400 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ nr 234/97 z dnia 22.11.1997r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 22.12.2000 r.
decyzją MRiRW nr R - 690/2003p z dnia 18.11.2003r.
decyzją MRiRW nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 429/2007 z dnia 03.10.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe.
-mszyce, szpeciele, owocnice, miodówki.
Zalecana dawka: 1,5-2,25 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
rośliny jagodowe
truskawka, malina, czarna porzeczka

-mszyce.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
uwaga - truskawka, malina - stosować do 14 dni przed kwitnieniem i po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych.
3. Na odmianach truskawki i maliny powtarzających owocowanie nie stosować środka po pierwszym zbiorze owoców.
4. Nie przeznaczać marchwi na zbiór pęczkowy.
5. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać przez 2 tygodnie zwierząt gospodarskich.
6. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek dla, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji dla pszczół.
7. Środek bardzo szkodliwy dla owadów pożytecznych.
8. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
OPRYSKIWANIE
bób.

-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Opryskiwać przed kwitnieniem w początkowym okresie nalotu szkodników.
kapusta późna.
-mszyca kapuściana.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PODLEWANIE
marchew, pietruszka (na późny zbiór).
-połyśnica marchwianka.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 0,5 l cieczy użytkowej na metr bieżący rzędu. Podlewać w połowie maja.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych.
3. Na odmianach truskawki i maliny powtarzających owocowanie nie stosować środka po pierwszym zbiorze owoców.
4. Nie przeznaczać marchwi na zbiór pęczkowy.
5. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać przez 2 tygodnie zwierząt gospodarskich.
6. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek dla, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji dla pszczół.
7. Środek bardzo szkodliwy dla owadów pożytecznych.
8. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak.
-mszyce-wektory chorób wirusowych.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Środek stosować do pierwszego zabiegu w 7-10 dni po wschodach ziemniaka.
pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, żyto, pszenżyto jare, pszenżyto ozime.
-mszyce.
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
-mszyce-wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać w:
zbożu ozimym - jesienią
zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
-skrzypionki.
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
burak cukrowy, burak pastewny.
-pchełka burakowa.
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
-śmietka ćwiklanka.
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, to jest w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Środka nie stosować w ogrodach działkowych i przydomowych.
3. Na odmianach truskawki i maliny powtarzających owocowanie nie stosować środka po pierwszym zbiorze owoców.
4. Nie przeznaczać marchwi na zbiór pęczkowy.
5. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać przez 2 tygodnie zwierząt gospodarskich.
6. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek dla, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji dla pszczół.
7. Środek bardzo szkodliwy dla owadów pożytecznych.
8. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropinizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz. inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!