MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Cruiser 70 WS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • tiametoksam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego i
pastewnego. W roślinie działa systemicznie
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tiametoksam (3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro)
amina; związek z grupy neonikotynoidów) – 70%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr: 752/2000 z dnia 30.06.2000 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW nr: R-107/2003p z dnia 25.07.2003 r.
oraz decyzją MRiRW nr: R-57/2006 z dnia 17.08.2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak pastewny 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Burak cukrowy i pastewny.
- płaszczyniec burakowy (wektor choroby wirusowej – kędzierzawki płaszczyńcowej).
Zalecana dawka: 86 g /jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
- szkodniki glebowe (drutowce, pędraki), mszyce, śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa, drobnica burakowa i inne szkodniki okresu wschodów i wczesnego rozwoju roślin.
Zalecana dawka: 64 g /jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria.
UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio zaprawianego inną zaprawą.
6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
7. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
0–30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę użytą do mycia aparatury zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego
zaprawiania. Opróżnione opakowanie traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!