MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Command 480 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • Chlomazon
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w bobiku, grochu jadalnym, łubinie, rzepaku ozimym, rzepaku jarym, ziemniaku, cukini, dyni, ogórku, marchwi, tytoniu.
Command 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołek polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlomazon /2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on/
(związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 305/98 z dnia 14.04.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 16.02.2000 r.,
decyzją MRiRW Nr R-343/2003p z dnia 12.08.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-174/2004o z dnia 08.04.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-348/2004 z dnia 22.10.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R- 25/2006 z dnia 20.04.2006 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 324/2007 z dnia 09.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Bobik 
 • Dynia olbrzymia 
 • Dynia zwyczajna 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Łubin biały 
 • Łubin żółty 
 • Marchew 
 • Ogórek 
 • Rzepik 
 • Tytoń
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- groch jadalny.
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Środek można stosować łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC (lub innym zawierającym linuron) w dawce:
Command 480 EC 0,2 l/ha + np. Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.
- ogórek, cukinia, dynia.
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
lub w mieszaninie ze środkiem Alanap 23,7 SL*
Command 480 EC 0,2-0,25 l/ha + Alanap 23,7 SL 10 l/ha*.
- marchew.
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
-Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce:
Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.
- tytoń.
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną o wyrównanej powierzchni nie później niż 1 dzień przed posadzeniem rozsady tytoniu. Po zastosowaniu środek niezwłocznie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby na głębokość 5- 7 cm, przez bronowanie.
-Zalecana dawka: 0,6-0,8 l/ha.
W zalecanych dawkach skutecznie zwalczane są również chwasty średnio wrażliwe. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250 l/ha.
UWAGI:
1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
2. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
3. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak.
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Środek stosować łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC, Sencor 70 WG w dawce:
Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha. lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Sencor 70 WG 0,3-0,4 kg/ha.
- rzepak ozimy.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie), łącznie ze środkiem Butisan 500 SC, Teridox 500 EC lub Devrinol 450 SC w dawce:
Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 500 SC 1,5 l/ha. lub
Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Teridox 500 EC 2,5 l/ha. lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Devrinol 450 SC 2 l/ha.
Uwaga
Mieszaninę środków Command 480 EC i Devrinol 450 SC stosować przed siewem rzepaku i wymieszać z glebą na głębokość 3 cm przy użyciu brony. Można dodatkowo stosować mieszaniny ze środkami: Lasso 480 EC (Lasso MT 480 CS)
Treflan 240 EC, Triflurotox 250 EC, Triflurex 480 EC..
Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Lasso 480 EC (Lasso MT 480 CS) 4 l/ha. lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Treflan 240 EC lub Triflurotox 250 EC 3 l/ha. lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Triflurex 480 EC 1,5 l/ha.
- rzepak jary.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkami Teridox 500 EC, Lasso 480 EC lub Lasso MT 480 CS w następujących dawkach:
Command 480 EC 0,15 l/ha + Teridox 500 EC 2 l/ha. lub
Command 480 EC 0,15 l/ha + Lasso 480 EC lub Lasso MT 480 CS 4 l/ha.
Uwagi:
1. Mieszanin ze środkami: Butisan 500 SC, Teridox 500 EC, Devrinol 450 SC, Lasso 480 EC, Lasso MT 480 CS, Treflan 240 EC, Triflurotox 250 EC Triflurex 480 EC nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.
- bobik.
Środek stosować bezpośrednio po siewie; na starannie uprawioną (bez grud) glebę łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.
- łubin (biały, żółty).
Środek stosować bezpośrednio po siewie na starannie uprawioną /bez grud/ glebę.
-Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów stosować środek w mieszaninach ze środkami: Sencor 70 WG, Stomp 330 EC, Afalon Dyspersyjny 450 SC. Command 480 EC 0,2 l/ha + Sencor 70 WG 0,2-0,3 l/ha. lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Stomp 330 EC 3 l/ha. lub
Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250 l/ha.
UWAGI:
1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
2. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
3. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:
- w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
- na gleby zbyt wilgotne i przesuszone
- podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury
- gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy
- w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare, (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji cukini, dyni, grochu, łubinu białego, łubinu żółtego, ogórków, ziemniaków, rzepaku jarego lub tytoniu na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami. W roku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,5 l/ha w ogórku lub innych roślinach dyniowatych nie uprawiać zbóż ozimych. W roku stosowania środka Command 480 EC w tytoniu nie uprawiać zbóż ozimych; natomiast w roku stosowania środka w bobiku, grochu, rzepaku jarym i ziemniakach można uprawiać zboża ozime. W przypadku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,25 l/ha można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające
przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
UWAGA
Podczas stosowania środka Command 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać również zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku łącznego stosowania środków Command 480 EC ze środkami w formie proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 480
EC wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu - zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio- lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!