MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Command 360 CS

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Chlomazon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, ziemniaku, tytoniu, grochu jadalnym, cukini, dyni, ogórku.
Command 360 CS jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołek polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlomazon /2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on/ (związek z grupy
izoksazolidionów) - 360 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania z wodą
Toksyczność:
nie dotyczy
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 640/99 z dnia 17.11.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 10 lipca 2000 r.,
decyzją MRiRW Nr 14/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr R-342/2003p z dnia 12.08.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-174/2004o z dnia 08.04.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-349/2004 z dnia 22.10.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-241/2007 z dnia 22.05.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-334/2007 z dnia 12.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Dynia olbrzymia 
  • Dynia zwyczajna 
  • Groch siewny cukrowy 
  • Groch siewny łuskowy 
  • Ogórek 
  • Rzepak 
  • Tytoń
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
tytoń
Środek stosować na dobrze uprawioną glebę o wyrównanej powierzchni nie później niż na 1 dzień przed wysadzeniem rozsady tytoniu. Po zabiegu środek niezwłocznie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby na głębokość 5-7 cm
za pomocą bron.
Zalecana dawka: 0,8 - 1,1 l/ha.
Uwagi:
1. W zalecanych dawkach środek zwalcza również chwasty średnio wrażliwe.
2. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości próchnicy.
groch jadalny
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana dawka: 0,33 l/ha.
Środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC (lub innym zawierającym linuron) w dawce: Command 360 CS 0,25 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.
cukinia, dynia, ogórek (z siewu)
Zalecana dawka: 0,66 l/ha.
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę także w mieszaninie ze środkiem Alanap 23,7 SL w dawce: Command 360 CS 0,33 l/ha + Alanap 23,7 SL 10 l/ha*.
cukinia, dynia (z rozsady)
Zalecana dawka: 0,66 l/ha.
Zabieg wykonać na dobrze uprawioną glebę przed sadzeniem rozsady. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy Turbo Tee Jet 80-250 l/ha.
UWAGI:
1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
2. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
3. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
4. Stosując Command 360 CS łącznie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka wchodzącego w skład mieszaniny (zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania tego środka).
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać natychmiast po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Środek stosować łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC albo Sencor 70 WG w dawce:
Command 360 CS 0,25 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha lub
Command 360 CS 0,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,3-0,4 kg/ha.
rzepak ozimy
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Zalecana dawka: 0,33 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie), łącznie ze środkiem Lasso 480 EC, Lasso MT 480 CS, Treflan 480 EC (Triflurotox 250 EC) lub Devrinol 450 SC w następujących dawkach:
Command 360 CS 0,25 l/ha + Treflan 480 EC 1,5 l/ha lub
Command 360 CS 0,25 l/ha + Triflurotox 250 EC 3 l/ha lub
Command 360 CS 0,25 l/ha + Lasso 480 EC (Lasso MT 480 CS) 4 l/ha lub
Command 360 CS 0,25 l/ha + Devrinol 450 SC 2 l/ha.
rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm) i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkami: Triflurotox 250 EC, Lasso 480 EC lub Lasso MT 480 CS w następujących dawkach:
Command 360 CS 0,2 l/ha + Lasso 480 EC lub Lasso MT 480 CS 4 l/ha lub
Command 360 CS 0,2 l/ha + Triflurotox 250 EC 3 l/ha.
Uwagi:
1. W rzepaku ozimym i jarym wyżej wymienionych mieszanin nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.
UWAGI:
1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
2. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
3. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
4. Stosując Command 360 CS łącznie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka wchodzącego w skład mieszaniny (zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania tego środka).
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka (również łącznie z innym herbicydem ) nie stosować:
-aparaturą agrolotniczą
-opryskiwaczami wysokociśnieniowymi
-w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia.
-na gleby zbyt wilgotne i przesuszone
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury
-gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy
-w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadów oraz plantacji szkółek, upraw pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny, buraków.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji ziemniaka, rzepaku jarego, grochu, tytoniu, warzyw dyniowatych na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
UWAGA
Podczas stosowania środka Command 360 CS łącznie z innymi herbicydami przestrzegać należy również zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku łącznego stosowania środka Command 360 CS ze środkiem w formie proszku należy do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 360 CS wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu - zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 360 CS dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając. Uwaga: Środek bardzo lotny! Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze Turbo Tee Jet przy ciśnieniu 1-6 barów i gdy prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek. Belka polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
MYCIE OPRYSKIWACZA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
-Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
-napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
-części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
-ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!