MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Baumwachs Pomona PA

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • mieszanka wosków
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek w formie pasty do smarowania przeznaczony jest do zabezpieczania ran drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych po cięciu, szczepieniu i uszkodzeniach mechanicznych. Chroni rany przed infekcją i powoduje szybsze ich gojenie.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
mieszanina wosków.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
pasta do smarowania
Toksyczność:
nie dotyczy
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ. Nr 481/99 z dnia 19.02.1999r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-464/2003p z dnia 26. 08.2003r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- drzewa i krzewy owocowe, drzewa i krzewy ozdobne.
Środek przed użyciem dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej papki. Rany oczyścić, wyrównać brzegi nadając im kształt zbliżony do owalu. Następnie pokryć jednolitą warstwą środka używając pędzla lub drewnianej łopatki.
UWAGI:
1. W warunkach dużego nasilenia chorób skuteczność środka może być niewystarczająca.
2. Środek stosować tylko podczas suchej i słonecznej pogody w temperaturze powyżej 0o C
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. (S37) Nosić odpowiednie rękawice ochronne. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Resztki środka, używany pędzel i opakowania po środku zniszczyć w bezpieczny sposób i traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45)W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!