MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Spruzit DP

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • piperonylobutoksyd
 • pyretryna
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy naturalnych pyretryn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie proszku do opylania, w opakowaniu z dozownikiem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania stonki ziemniaczanej, mszyc, gąsienic bielinków i innych owadów szkodliwych w roślinach warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych.
Na roślinie działa kontaktowo.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
3 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
pyretryna naturalna - 0,3 %
piperonylobutoksyd - 1 %.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do opylania
Toksyczność:
dla organizmów wodnych - bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 536/99 z dnia 20.04.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 31/2004p z dnia 19.01.2004r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 199/2004o z dnia 26.04.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Brokuł 
 • Chrzan
 • Jarmuż 
 • Kalafior 
 • Kalarepa 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Pomidor 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- pomidor, kapustne, chrzan.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce, gąsienice bielinków i inne owady szkodliwe.
-Zalecana dawka: 2,5 g/m powierzchni.
Przeciwko stonce opylać rośliny po pojawieniu się złóż jaj pierwszego pokolenia. Następne zabiegi wykonywać w czasie masowego wylęgu larw stonki. Przeciwko innym owadom stosować po ich pojawieniu się, a w razie potrzeby zabieg
powtórzyć po 7 dniach. Opylać zaatakowane rośliny także po dolnej stronie liści.
UWAGI:
1. Środek rozprowadzić równomiernie na roślinach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. (S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła. (S3/9/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. (S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S22) Nie wdychać pyłu. (S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. (S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. (S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. (S37/39) Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. (S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!