MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Agro Pro Super 274 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • desmedifan
  • etofumesat
  • fenmedifan
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
  • związek z grupy pochodnych benzofuranu
Zakres temperatur:
min: , max:
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany w postaci oprysku nalistnego, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach buraka cukrowego, buraka pastewnego oraz buraka ćwikłowego.

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Zwalcza wiele gatunków chwastów. Składnik środka etofumesat - działa poprzez glebę przez co częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Największą skuteczność środek wykazuje w okresie ich intensywnego wzrostu we wczesnych fazach rozwojowych chwastów.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
24 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fenmedifam /3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu/ (związek z grupy
fenylokarbaminianów) – 91 g w 1 litrze środka
desmedifam /3-karbaniloksykarbanilan etylu/ (związek z grupy
fenylokarbaminianów) – 71 g w 1 litrze środka
etofumesat /metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-
ylu/ (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 112 g w 1 litrze

Substancja niebezpieczna, nie będąca substancją aktywną: trójester izobutylowo-
fenolowo-poliglikolowy
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w dawce powyżej 2,58 l/ha)
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 5 /2008 i.r. z dnia 31. 07.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):

Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- burak cukrowy i burak pastewny
W zależności od stosowanej technologii w gospodarstwie oraz warunków pogodowych zaleca się następujące sposoby powschodowego zwalczania chwastów z wykorzystaniem środka AGRO PRO SUPER 274 EC.
A. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka a zwalczane chwasty powinny być w fazie liścieni
Pierwszy zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach pierwszych chwastów.
Drugi zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po pierwszym zabiegu.
Trzeci zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha.
Zabieg należy wykonać w razie potrzeby po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po drugim zabiegu.
B. Buraki od fazy 2 liści właściwych a zwalczane chwasty powinny być w fazie rozwojowej nie późniejszej niż faza 2 liści
Pierwszy zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1,3 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach pierwszych chwastów.
Drugi zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1,6 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po pierwszym zabiegu.
C. Buraki w fazie 4 liści właściwych a zwalczane chwasty powinny być w fazie rozwojowej 2 liści lub w późniejszej fazie
W przypadku braku możliwości wykonania zabiegów z zastosowaniem dawek dzielonych jak opisano powyżej, wg. schematu postępowania A lub B, można dokonać zwalczania chwastów na plantacji stosując jednorazowo środek AGRO PRO SUPER 274 EC jednakże, w takim przypadku plantacja nie jest zabezpieczona przed zachwaszczeniem wtórnym.
Zalecana dawka jednorazowego zabiegu AGRO PRO SUPER 274 EC – 3 l/ha.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NA PLANTACJI CHWASTÓW ŚREDNIO WRAŻLIWYCH AGRO PRO SUPER 274 EC MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI HERBICYDAMI

1. W przypadku uprawy buraków na polach silnie zachwaszczonych samosiewami rzepaku środek Agro Pro Super 274 EC można stosować łącznie z herbicydem Metron 700 SC lub Goltix 700 SC.
A. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka a zwalczane chwasty powinny być w fazie liścieni;
Pierwszy zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz METRON 700 SC lub GOLTIX 700 SC – 1 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach pierwszych chwastów.
Drugi zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz METRON 700 SC lub GOLTIX 700 SC – 1 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po pierwszym zabiegu.
Trzeci zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz METRON 700 SC lub GOLTIX 700 SC – 1 l/ha.
Zabieg należy wykonać w razie potrzeby, po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po drugim zabiegu.
B. Buraki od fazy 2 liści właściwych a zwalczane chwasty powinny być w fazie rozwojowej nie późniejszej niż faza 2 liści właściwych
Pierwszy zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1,3 l/ha oraz METRON 700 SC lub GOLTIX 700 SC – 1,0 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach pierwszych chwastów.
Drugi zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1,6 l/ha oraz METRON 700 SC lub GOLTIX 700 SC – 1,0 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po pierwszym zabiegu.
2. W przypadku uprawy buraków na polach silnie zachwaszczonych rumianami, rumiankami lub ostrożeniem Agro Pro Super 274 EC można stosować łącznie z herbicydem Lontrel 300 SL.
A. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka a zwalczane chwasty powinny być w fazie liścieni
Pierwszy zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz LONTREL 300 SL – 0,15 – 0,20 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach pierwszych chwastów. Wyższą dawkę środka Lontrel 300 SL stosować przy większym nasileniu występowania chwastów rumianowatych.

Drugi zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz LONTREL 300 SL – 0,20 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po pierwszym zabiegu.
Trzeci zabieg mieszaniną środków
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz LONTREL 300 SL – 0,20 l/ha lub opcjonalnie w mieszaninie z środkiem Safari 50 WG.
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz SAFARI 50 WG – 30 gram/ha.
Zabieg należy wykonać w razie potrzeby po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po drugim zabiegu.
3. W przypadku uprawy buraków na polach silnie zachwaszczonych chwastami
jednoliściennymi Agro Pro Super 274 EC stosować łącznie ze środkiem Gallant Plus 104 EC.
Pierwszy zabieg na rośliny buraka w fazie liścieni
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha.
Drugi zabieg mieszaniną środków na rośliny buraka w fazie 2 liści
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz GALLANT PLUS 104 EC – 0,6 l/ha.
W przypadku konieczności zwalczania chwastów wieloletnich w tym m.in. perzu właściwego zaleca się po około 10 dniach wykonać.
Trzeci zabieg mieszaniną środków na rośliny buraka w fazie 4 - 6-ciu liści
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1 l/ha oraz GALLANT PLUS 104 EC – 0,6 l/ha.
Zwalczane chwasty jednoliścienne takie jak chwastnica jednostronna i owies głuchy w chwili wykonywania zabiegu powinny znajdować się w fazie rozwojowej od 2-giego liścia do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg należy wykonać w fazie od 4 - 8 liści.
W przypadku zwalczania perzu właściwego nie należy wykonywać żadnych zabiegów spulchniających
glebę przez okres 30 dni po oprysku.

- burak ćwikłowy
W zależności od stosowanej technologii w gospodarstwie oraz warunków pogodowych zaleca się następujące sposoby powschodowego zwalczania chwastów z wykorzystaniem środka AGRO PRO SUPER 274 EC.
A. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka na zwalczane chwasty w fazie liścieni
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – trzykrotnie 1 l/ha co 7 – 10 dni.
B. Buraki od fazy 2 liści właściwych na zwalczane chwasty w fazie rozwojowej nie późniejszej niż faza 2 liści właściwych
Pierwszy zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1,3 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach pierwszych chwastów.
Drugi zabieg środkiem
Zalecana dawka AGRO PRO SUPER 274 EC – 1,6 l/ha.
Zabieg należy wykonać po wschodach kolejnych chwastów tj. w 5 -10 dniu po pierwszym zabiegu.
C. Buraki w fazie od 4 - 6 liści właściwych a zwalczane chwasty powinny być w fazie rozwojowej 2 liści lub późniejszej fazie
W przypadku braku możliwości wykonania zabiegów z zastosowaniem dawek dzielonych jak opisano powyżej, wg. schematu postępowania A lub B, można dokonać zwalczania chwastów na plantacji stosując jednorazowo środek AGRO PRO SUPER 274 EC jednakże, w takim przypadku plantacja nie jest zabezpieczona przed zachwaszczeniem wtórnym.
Zalecana dawka jednorazowego zabiegu AGRO PRO SUPER 274 EC – 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Działanie chwastobójcze środka Agro Pro Super 274 EC na glebach zawierających powyżej
5% substancji organicznej uzyskuje się poprzez jego pobieranie przez liście.
2. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.
3. W przypadku wystąpienia ochłodzenia oraz pochmurnej pogody po wykonaniu zabiegu obserwowane jest spowolnienie działanie środka, jednakże docelowa skuteczność pozostaje nie zmieniona.
4. Należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu mieszanin herbicydów w okresie pierwszych 3 dni po gwałtownych zmianach pogody, a w szczególności w przypadku wystąpienia wysokich temperatur po okresie występowania niskich temperatur z wysoką wilgotnością powietrza.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki, kukurydzę i szpinak.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na plantacjach buraków gdy rośliny są porażone przez choroby lub osłabione przez szkodniki,
- na mokre rośliny bezpośrednio po opadach deszczu lub osadzaniu mgieł,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 20oC, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w większej ilości wody niż 300 l/ha,
- łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanem amonu.
1. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. W uprawie buraków przeznaczonych na boćwinkę nie można stosować mieszaniny Agro Pro Super 274 EC z herbicydem Gallant Plus104 EC.

III. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu
1 dzień

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną do zabiegu jej ilość. Zawartość opakowania przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza intensywnie wymieszać.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (50 – 100 l wody) z włączonym mieszadłem i następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W opryskiwaczach nie wyposażonych w mieszadło hydrauliczne po wlaniu środka do zbiornika ciecz w zbiorniku intensywnie wymieszać mechanicznie.
W przypadku stosowania środka AGRO PRO SUPER 274 EC w połączeniu ze środkiem METRON 700 SC (GOLTIX 700 SC), SAFARI 50 WG, LONTREL 300 SL lub GALLANT PLUS 104 EC najpierw dokładnie wymieszać odmierzoną ilość innego środka z połową wymaganej ilości wody.
Następnie uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej ilości i dodawać AGRO PRO SUPER 274 EC cały czas intensywnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Oprysk wykonywać z włączonym mieszadłem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Uwaga (na wypadek pożaru)
Środki gaśnicze: woda (nie używać silnego strumienia wody), gaśnica proszkowa, gaśnica pianowa.
VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę)
IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!