MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Agro Glyphosat 360 SL

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
Zakres temperatur:
min: , max:
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
AGRO GLYPHOSAT 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów w zbożach, roślinach warzywnych, roślinach sadowniczych i na terenach nie użytkowanych rolniczo.

AGRO GLYPHOSAT 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 2-3 l/ha np.:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnica sina, włośnica zielona, żółtlica drobnokwiatowa, życica trwała, życica wielkokwiatowa,

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 3-5 l/ha np.:
bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, palusznik krwawy, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa żytnia, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 5-8 l/ha np.:
barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.

Chwasty odporne:
skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
NIE DOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
glifosat – N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli
izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 4 /2008 i.r. z dnia 17.07.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
ROŚLINY SADOWNICZE
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
A. Tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
Zwalczanie perzu:
Zalecana dawka środka: 4 – 5 l/ha w 200 – 300 l wody.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA w dawce:
Agro Glyphosate 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha,
Agro Glyphosate 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.

UWAGI:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

SADY (DRZEWA ZIARNKOWE I PESTKOWE)
Środek stosować od wiosny do jesieni w okresie intensywnego wzrostu chwastów, w dawce uzależnionej od wrażliwości zwalczanych gatunków chwastów.
Zalecana dawka środka: 2 – 8 l/ha w 200 – 300 l wody.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA w dawce:
Agro Glyphosate 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha,
lub w mieszaninie z herbicydami zawierającymi 2,4-D w dawce:
Agro Glyphosate 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.

UWAGI:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Mieszaninę środka Agro Glyphosate 360 SL z herbicydem zawierającym 2,4-D można stosować tylko w sadach drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza)
Dawka (dla roślin warzywniczych):
cebula, marchew, por (z siewu)
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2 – 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.
Zalecana dawka środka: 1,5 - 2 l/ha w 200 – 300 l wody.

UWAGI:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Dawka (dla roślin rolniczych):
UWAGA!
Zalecane dawki dotyczą zwalczania perzu. Jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
ZBOŻA
A. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu, innych chwastów oraz ułatwienia zbioru:
środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10 – 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka środka: Agro Glyphosate 360 SL 4 l/ha w 200 – 300 l wody.
Jeżeli na polu wystąpi intensywne zachwaszczenie chwastami wieloletnimi, środek można stosować łącznie z adiuwantem - siarczanem amonowym w dawce:
Agro Glyphosate 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200 – 300 l wody.

UWAGI:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
B. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10 – 25 cm i wytworzyć co najmniej 3 – 4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić pierwszą parę liści właściwych.
Zalecana dawka środka: Agro Glyphosate 360 SL 4 – 5 l/ha w 200 – 300 l wody.
Jeżeli na polu wystąpi intensywne zachwaszczenie chwastami wieloletnimi, środek można stosować łącznie z adiuwantem - siarczanem amonowym w dawce:
Agro Glyphosate 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200 – 300 l wody.

UWAGI:
1. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.


Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO
place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę naziemną. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu:
2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).

UWAGI:
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
2. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha stosując końcówki zapewniające opryskiwanie średniokropliste.

III OKRES KARENCJI:
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie tereny,

VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Agro Glyphosate 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5 – 7 dniach.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Agro Glyphosate 360 SL z adiuwantami lub herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Aminopielik Standard 600 SL przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant lub Chwastox Extra 300 SL albo Aminopielik Standard 600 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku stosowania środka Agro Glyphosate 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2 – 3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA!
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.

VIII PRZECHOWYWANIE
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
- Chronić przed dziećmi.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPROŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W PRZYPADKU AWARII LUB JEŚLI ŻLE SIĘ POCZUJESZ, NIEZWŁOCZNIE ZASIĘGNIJ PORADY LEKARZA (O ILE TO MOŻLIWE, NALEŻY POKAZAĆ ETYKIETĘ).

XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!