MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Betanal Quattro 380 SE

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • desmedifan
  • etofumesat
  • fenmedifan
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
  • związek z grupy pochodnych benzofuranu
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą; stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku
cukrowym i buraku pastewnym.

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
Chwasty wrażliwe np.: bieluń dziędzierzawa, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, komosa biała, łoboda rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki,
przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdesty, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g/l
3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu
desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g/l
3-karbaniloksykarbanilan etylu
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 60 g/l.
metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 200 g/l.
4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat zawieszony w fazie wodnej
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 303/98 z dnia 03.04.1998 r.
zmienione decyzja MRiRW z dnia 21 czerwca 2000 r.,
decyzją MRiRW Nr R-5/2004p z dnia 06.01.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-109/2004o z dnia 04.03.2004
oraz decyzją MRiRW Nr R-147/2007 z dnia 24.04.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):

Dawka (dla roślin rolniczych):
- burak cukrowy, burak pastewny.
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal Quattro 380 SE w systemie powschodowego zwalczania chwastów.

1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni
pierwszy zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 1,5 l/ha
drugi zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 1,5-2 l/ha
w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów
trzeci zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 1,5-2 l/ha
w 5-10 dni po drugim zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów

Uwaga
W drugim i trzecim zabiegu wyższą z zalecanych dawkę stosować podczas chłodnej i pochmurnej pogody.

2. Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści
pierwszy zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 2-2,5 l/ha
drugi zabieg - Betanal Quattro 380 SE - 2,5 l/ha
w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, po wykiełkowaniu następnych chwastów.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 20oC, w
okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w większej ilości wody niż 300 l/ha,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50- 100 litrami wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać 3 razy wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka
Nosić odpowiednią odzież ochronną
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!