MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Biosept 33 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • wyciąg z grejpfruta
Grupa chemiczna:
  • preparat biologiczny
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy oraz wzmacniający system obronny roślin przed grzybami chorobotwórczymi w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.
Środek zastosowany do opryskiwania lub podlewania roślin ozdobnych i warzywnych wprowadza do środowiska korzeni oraz na pędy związki, które hamują rozwój patogenów nalistnych i glebowych, a w przypadku pojawienia się czynnika chorobotwórczego mogą uodporniać rośliny na patogena.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
wyciąg z grejpfruta - 33%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-31/2006 z dnia 07.11. 2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-151/2008 z dnia 14.11.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie):
cebula.
- mączniak rzekomy, bakteryjne gnicie cebuli.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Opryskiwać 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o działaniu wgłębnym lub systemicznym.

groch siewny (konserwowy)
- mączniak rzekomy, szara pleśń
Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wyższą dawkę stosować w okresach podwyższonego zagrożenia roślin chorobami.
Opryskiwać 2-3 razy przed i w czasie kwitnienia roślin.

ogórek
- bakteryjna kanciastość liści, mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub według sygnalizacji 4-6 razy w sezonie wegetacyjnym, w zależności od stopnia nasilenia choroby. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania mączniaka rzekomego.

pomidor.
- bakteryjna cętkowatość, alternarioza, zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.
Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o działaniu wgłębnym lub systemicznym.

Rośliny warzywne (pod osłonami):
ogórek
- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy.
Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2
Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania tych chorób.

pomidor
- szara pleśń, bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2
Opryskiwać zapobiegawczo lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni.
Opryskiwać dokładnie całe rośliny.

sałata
Opryskiwanie roślin
- szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 70 l/1000m2
Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby co 7- 10 dni 2-3 razy w sezonie uprawy. Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi.

Podlewanie roślin
- rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Podlewać siewki co 7-10 dni, stosując 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.

Powierzchnie szklane, foliowe, podłoża, przejścia, maty.
- zwalczanie glonów.
Zalecane stężenie: 0,1-0,2% (100 -200 ml środka w 100 l wody).
Odkażaną powierzchnię dokładnie opryskać, stosując 0,1 l cieczy użytkowej na 1m2.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami):
chryzantema
- rdza biała
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7 dni.

difenbachia
- plamistość pierścieniowa liści
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.

goździk, cyklamen
- fuzarioza naczyniowa
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.

gerbera, syningia
- fytoftoroza
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.

niecierpek
- szara pleśń, plamistość pierścieniowa liści
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.

pelargonia
- szara pleśń
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.

Rośliny ozdobne (w gruncie):
cyprysik
- fytoftoroza
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.
Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.

róża
- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, czarna plamistość liści
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.
Opryskiwać rośliny profilaktycznie lub interwencyjnie co 7 dni.

wierzba
- rdza
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.
Opryskiwać rośliny po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na liściach.
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – nie dotyczy.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Odmierzoną ilość środka wymieszać w naczyniu z małą ilością wody, następnie uzupełnić do potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-25°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!