MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Folicur Plus 375 EC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • tebukonazol
 • triadimenol
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy triazoli
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • wyniszczający
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
35 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
triadimenol / 1-(4-chlorofenyksy-3,3-dimetylo-1-1(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-2-butanol (związek z grupy triazoli) - 125 g w 1 l środka
tebukonazol / (RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H,2,4-triazol-1-ilometylo) pentan-3-ol (związek grupy triazoli) - 250 g w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 429/98 z dnia 30.11.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 30.03.2001 r.
decyzją MRiRW Nr R-182/2003p z dnia 31.07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-225/2007 z dnia 17.05.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime i jare
pszenica ozima, pszenica jara.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, rdza źdźbłowa, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare.
-septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

jęczmień ozimy, jęczmień jary.
-mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rdza żółta, rdza źdźbłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa,
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.

żyto.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza, fuzarioza kłosów.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie-drobnokropliste.
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
* pszenica, pszenżyto : od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
* jęczmień : od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia,
* żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

Uwaga:
1. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych p s z e n i c y i p s z e n ż y ta zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna .
Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

UWAGI:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
2. W celu zapobiegania pojawienia się odporności grzybów chorobotwórczych, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): 35 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!