MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mesurol 500 FS

Grupa preparatów:
OdstraszająceOwadobójcze
Substancja czynna:
  • metiokarb
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek o działaniu odstraszającym ptaki i owadobójczym w formie płynu, przeznaczony do zaprawiania nasion.
Mesurol 500 FS zabezpiecza zasiewy kukurydzy, buraków i roślin motylkowych przed ptakami.
Chroni również zasiewy:
- kukurydzy - przed wczesnym uszkodzeniem przez ploniarkę zbożówkę (może też działać odstraszająco na zwierzynę łowną,np. dziki),
- buraków - przed uszkodzeniami przez drobnicę burakową i pchełki,
- roślin motylkowych - przed uszkodzeniami przez pchełki i oprzędziki.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metiokarb (związek z grupy karbaminianów) - 500 g w 1 l środka.
metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-metylotiofenylu
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa toksycznie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 781/2000 z dnia 30.10.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 298/2003p z dnia 08.08.2003r.
decyzją MRiRW Nr R - 121/2004o z dnia 11.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R -155/2007 z dnia 24.04.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R -291/2010 z dnia 29.10.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
  • Burak ćwikłowy 
  • Burak pastewny 
  • Kukurydza 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
kukurydza, burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, rośliny motylkowe grubonasienne.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku opryskiwacza lub w oddzielnym naczyniu.
Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy i dokładnie wymieszać. Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym typu Gustafson, AZET, AZET-Super, ZAP 4,8, Granogard, Niklas WN, AGATA lub porcjowych typu Redło AL. 50 – zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
W celu lepszego pokrycia powierzchni nasion zaprawą wskazane jest rozcieńczenie środka Mesurol 500 FS wodą w proporcji 1:1 lub 1:2 (1 część środka i 2 części wody) zaprawiając nasiona drobne.
Zalecana dawka: kukurydza, rośliny motylkowe - 1 l środka na 100 kg nasion
buraki - 1,6 l środka na 100 kg nasion

UWAGI:
1. Środkiem grzybobójczym zaprawiać nasiona przed zastosowaniem środka Mesurol 500 FS.
2. Zaprawionych nasion używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania, aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: atropina. Nie podawać oksymów.

OBJAWY ZATRUCIA
Bóle głowy, wzmożona potliwość, trudności w oddychaniu, mdłości, wymioty, skurcze jelit, biegunka.

PIERWSZA POMOC
W przypadku zatrucia natychmiast wezwać lekarza. Chorego ułożyć w spokoju, ciepło okryć. Przed przybyciem lekarza można podać do wypicia wodną zawiesinę węgla aktywnego. Nie podawać mleka.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!