MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Agro Cypronil 75 WG

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • cyprodinil
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy anilinopirimidyn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
AGRO CYPRONIL 75 WG jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pszenica - 45 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
cyprodinil: 4 – cyklopropylo – 2 – fenyloamino- 6 - metylopirymidyna (związek z grupy anilinopirimidyn) – 75%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksyczne na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 17/2009i.r. z dnia 27.07.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA.
- łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 1,0 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka.

UWAGA:

Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz po upływie 2 godzin od wykonania zabiegu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji: 45 dni.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. SPORZADZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Wskazane jest przepłukanie opakowania wodą odmierzoną do rozcieńczenia środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie woda, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC oraz z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed wilgocią.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronna oraz odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczonej wodą oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli ile to możliwe, pokaż etykietę.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!