MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Teppeki 50 WG

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • flonikamid
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy karboksamidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku oraz sadach jabłoniowych.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Pszenica ozima – 28 dni
Ziemniak – 14 dni
Jabłka – 21 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
flonikamid: N-cyjanometylo-4-trifluorometylonikotynamid (związek z grupy
karboksamidów) - 500 gram w 1 kilogramie środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Zezwolenie MRiRW nr R - 45 /2009 z dnia 17.04.2009 r.
Nr zezwolenia:
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
JABŁOŃ
mszyce żerujące na jabłoni
zalecana dawka: 0,14 kg/ha
zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją , po wystąpieniu szkodnika
Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.
W sezonie wykonać nie więcej niż trzy zabiegi, z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA
mszyce zbożowe
zalecana dawka: 0,14 kg/ha
zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika
W sezonie wykonać nie więcej niż dwa zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

ZIEMNIAK
mszyce ziemniaczane
zalecana dawka: 0,16 kg/ha
zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika
W sezonie wykonać nie więcej niż dwa zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI
okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
Pszenica ozima – 28 dni
Ziemniak – 14 dni
Jabłka – 21 dni

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5 0C i nie wyższej niż 25 0C.
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka
 Nosić odpowiednią odzież ochronną , odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIE OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!