MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Stop Dzik GR

Grupa preparatów:
Odstraszające
Substancja czynna:
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:

Środek o działaniu odstraszającym dziki w formie granul; przeznaczony do ochrony roślin przed niszczeniem ich przez dziki. 

Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
odstraszająca kompozycja smakowa
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat
Toksyczność:
dla pszczół – nie dotyczy
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr 484/99 z dnia 19.02.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-408/2003p z dnia 20. 08.2003r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • dąb czerwony
  • dąb szypułkowy
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):

- ziemniak, dąb (na wolnej przestrzeni)
-Zalecana dawka:
zabezpieczenie pasa brzeżnego 6-8 kg/ha
zabezpieczenie całej powierzchni 20 kg/ha
czyli 2-3 granule na 1 m2.
Granule rozsiewać siewnikiem lub rozrzucać ręką zabezpieczoną rękawicą.
Środek stosować:
a)      w okresie sadzenia ziemniaków i siewu dębu na całej powierzchni pola lub na powierzchni zewnętrznego pasa brzeżnego szerokości 20 m
b)      w trakcie wegetacji lub na kilka tygodni przed zbiorem na powierzchni zewnętrznego pasa brzeżnego szerokości 20 m
 
UWAGA:
Środek zabezpiecza rośliny przez 4-5 tygodnie, w zależności od warunków pogody, które w wyjątkowych sytuacjach mieć wpływ na skuteczność działania środka. 

Dawka (dla roślin ozdobnych):

- ziemniak, dąb (na wolnej przestrzeni)
-Zalecana dawka:
zabezpieczenie pasa brzeżnego 6-8 kg/ha
zabezpieczenie całej powierzchni 20 kg/ha
czyli 2-3 granule na 1 m2.
Granule rozsiewać siewnikiem lub rozrzucać ręką zabezpieczoną rękawicą.
Środek stosować:
a)      w okresie sadzenia ziemniaków i siewu dębu na całej powierzchni pola lub na powierzchni zewnętrznego pasa brzeżnego szerokości 20 m
b)      w trakcie wegetacji lub na kilka tygodni przed zbiorem na powierzchni zewnętrznego pasa brzeżnego szerokości 20 m
 
UWAGA:
Środek zabezpiecza rośliny przez 4-5 tygodnie, w zależności od warunków pogody, które w wyjątkowych sytuacjach mieć wpływ na skuteczność działania środka. 

Informacje dodatkowe:

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

 Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i jednorazowe rękawice ochronne.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
 
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
 
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz,  niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
 
ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.
 
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!