MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sekator 6,25 WG

Sekator 6,25 WG
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • amidosulfuron
  • jodosulfuron metylosodowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max:
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.

Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, poziewnik szorstki, kurzyślad polny, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, skrytek polny, starzec zwyczajny, wyki.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 1,25%
sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-
triazyn-2- ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego
amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5% 1-(4,6-
dimetoksypirymidin-2-ylo)-3-metanosulfonylo-(metylo)-sulfamoilomocznik
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr 632/99 z dnia 15.10.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW z dnia 04.02.2000 r., decyzją MRiRW Nr R-175/2003p z
dnia 29.07.2003 r., decyzją MRiRW Nr R-120/2004o z dnia 11.03.2004 r., oraz
decyzją MRiRW Nr R-42/2005 z dnia 14.11.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!