MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Clarinet 200SC

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • fluchinkonazol
 • pyrimetanil
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy anilinopirimidyn
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu systemicznym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i mączniakiem jabłoni oraz w ochronie gruszy przed parchem gruszy. 
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
96 godz.
Karencja:
jabłka, gruszki - 30 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza przed zbiorem
 • faza różowego pąka
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
Substancja czynna:
Fluchinkonazol (związek z grupy triazoli) - 50g w 1 litrze środka,
3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-chinazolin-4(3H)-on Pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidynowy) - 150g w 1 litrze środka 2-anilino-4,6-dimetylopirymidyna
Grupa chemiczna:
związek z grupy triazoli i anilinopyrymidyn, IBE
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie po połknięciu: stwarza zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 417/98 z dnia 25.11.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-291/2003p z dnia 08.08.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 109/2004o z dnia 04.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-43/2007 z dnia 19.02.2007 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-419/2007 z dnia 20.09.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Grusza
 • Jabłoń
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- jabłoń, grusza
- parch jabłoni, parch gruszy

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie do 96 godzin po infekcji.
- jabłoń
- mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować zgodnie z aktualnym programem ochrony sadów lub według sygnalizacji.
UWAGA:
Środek Clarinet 200 SC z grupy IBE stosować do ochrony jabłoni i gruszy nie więcej niż trzy razy w sezonie.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM
TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!