MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Roundup Max 680 SG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat N-(fosfonometylo)glicyna
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Roundup MAX 680 SG jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 1-1,5 kg/ha np: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy  zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa, życice,
 dawce 1,5-2,5 kg/ha np: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec  zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka wąskolistna, w dawce 2,5-4 kg/ha np: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat
Toksyczność:
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 793/2000 z dnia 15.12.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 285/2003p z dnia 08.08.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R - 145/2004o z dnia 25.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-355/2007 z dnia 25.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
- tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
Zwalczanie perzu:
-Zalecana dawka: 2-2,5 kg/ha.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA (np Chwastox Extra 300 SL) w dawce:
Roundup MAX 680 SG 2,5 kg/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,
-Zalecana dawka: 2-2,5 kg
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA:
Roundup MAX 680 SG 2,5 kg/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Używając zalecanej ilości wody stosować rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).
- cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu).
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej
-Zalecana dawka: 1-1,5 kg/ha.
W cebuli z siewu można stosować mieszaninę ze środkiem Ramrod Flo 480 SC w dawce:
Roundup MAX 680 SG 1,5 kg/ha + Ramrod Flo 480 SC 8 l/ha.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona, warzyw wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.
- kukurydza.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy.
-Zalecana dawka: 1-1,5 kg/ha
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii tj. jesienią siew roślin ściółkujących ( mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym siewnikiem (np. Klein) i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.
- burak cukrowy.
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.
-Zalecana dawka: 1-1,5 kg/ha
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;
2. Nasiona buraka cukrowego wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;
3. Zalecane dawki dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych  i dwuliściennych.

D – pola uprawne przed zbiorem roślin uprawnych , desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
-zboża
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
-Zalecana dawka: 1-2 kg/ha
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do  przejazdu opryskiwacza.
3. Opady deszczu do 1 godziny po wykonaniu zabiegu mogą ograniczyć skuteczność działania środka.
Przeciwwskazania
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

- rzepak ozimy, rzepak jary, groch (na suche nasiona), łubin, bobik.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. -Zalecana dawka: 2-3 kg/ha .
Uwaga
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór wykonać po upływie co najmniej 7 dni od zabiegu.
Przeciwwskazanie
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

E. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania
perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć conajmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 1-2 kg/ha.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
- w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło  hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W opryskiwaczach wyposażonych w rozwadniacz agrochemikaliów (mieszalnik wstępny) przed przystąpieniem do rozpuszczania środka całkowicie zamknąć zawór doprowadzający powietrze.
W przypadku stosowania środka Roundup MAX 680 SG z innym środkiem przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi herbicyd i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
 
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej nie wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonymi do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie 

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!