MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Rofosat 360 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • glifosat N-(fosfonometylo)glicyna
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów w zbożach, roślinach warzywnych, roślinach sadowniczych i na terenach nie użytkowanych rolniczo.
Rofosat 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe na środek:
w dawce 2-3 l/ha np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy zbóż, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnica sina, włośnica zielona, żółtlica drobnokwiatowa, życica trwała, życica wielkokwiatowa,
w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz zwyczajny, palusznik krwawy, perz właściwy,przymiotno
kanadyjskie, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa żytnia, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,
w dawce 5-8 l/ha np.: barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa
zwyczajna, pokrzywa żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.
chwasty odporne: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
glifosat – N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) –
360 g w 1 litrze środka w postaci soli izopropyloaminowej.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW Nr 687/2000 z dnia 02.03.2000 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 06.02.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr R-662/2003p z dnia 27.10.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-139/2004o z dnia 25.03.2004 r. oraz
decyzją MRiRW Nr R-359/2007 z dnia 30.07.2007r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od
występujących gatunków.

tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych.
Zwalczanie perzu:
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA (np. Chwastox Extra 300 SL) w dawce:
Rofosat 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
lub 2,4-D (np. Aminopielik Standard 600 SL) w dawce:
Rofosat 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.
Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
-Zalecana dawka: 2-8 l w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej.
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA (np. Chwastox Extra 300 SL):
Rofosat 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha.
lub 2,4-D (np. Aminopielik Standard 600 SL) w dawce:
Rofosat 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Mieszaninę środka Rofosat 360 SL z herbicydem zawierającym 2,4-D można stosować tylko w sadach drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza).

tereny nieużytkowane rolniczo
(place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe). 
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.
Stosować dowolną aparaturę naziemną. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Uwaga
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha stosując końcówki zapewniające opryskiwanie
średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).
cebula, marchew, por (z siewu)
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zalecane dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać
dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu i innych chwastów oraz ułatwienia zbioru.

ZBOŻA
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
-Zalecana dawka: 4 l/ha w 200-300 l wody.
lub
Rofosat 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu
właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) lub siarczanem amonowym
szczególnie jeżeli na polu wystąpi intensywne zachwaszczenie chwastami wieloletnimi w dawce:
Rofosat 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): zboża, cebula z siewu, marchew z siewu, por z siewu, drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe, krzewy jagodowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocze dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe: NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Rofosat 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Rofosat 360 SL z adiuwantami lub herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Aminopielik Standard 600 SL przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant lub Chwastox Extra 300 SL albo Aminopielik Standard 600 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku stosowania środka Rofosat 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

S p o r z ą d z o n ą w z b i o r n i k u o p r y s k i w a c z a c i e c z u ż y t k o w ą n i e z w ł o c z n i e z u ż y ć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwacze przystosowane do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi. 

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!